[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เว็บไซต์ผู้ดูแลงานศูนย์ข้อมูล
บริบทของงานศูนย์ของข้อมูล
ผลงานที่ผ่านมางานศูนย์ข้อมูลฯ
เกี่ยวกับการศึกษา

 

 


 
  
โครงการอบรมที่ผ่านมา.  
 

 

        อบรมการเข้าใช้ระบบศุนย์กำลังคนอาชีวศึกษา           การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูล

                                                                                                              Big Data System

                              

           

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลกลาง Big Data      การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ