[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เว็บไซต์ผู้ดูแลงานศูนย์ข้อมูล
บริบทของงานศูนย์ของข้อมูล
ผลงานที่ผ่านมางานศูนย์ข้อมูลฯ
เกี่ยวกับการศึกษา

 

 


 
  
อาคารพาณิชยกรรม  
 

ตึกพาณิชยกรรม

 ตัวกระจายสัญญาณwi-fi ติดตั้งอยู่ตรงกลางของอาคารพาณิชยกรรม ชั้น1

 

ตัวกระจายสัญญาณwi-fi ติดตั้งอยู่ตรงกลางของอาคารพาณิชยกรรม ชั้น2

 

ตัวกระจายสัญญาณwi-fi ติดตั้งอยู่ด้านหน้าของอาคารพาณิชยกรรม ชั้น3

ตัวกระจายสัญญาณwi-fi ติดตั้งอยู่ด้านหลังของอาคารพาณิชยกรรม ชั้น3

 

ตัวกระจายสัญญาณwi-fi ติดตั้งอยู่ตรงกลางของอาคารพาณิชยกรรม ชั้น4